Chủ động đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác

Gốc
Chiều 8-10, tại Hà Nội, Khối thi đua 2, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) năm 2020. Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, chỉ huy của 5 cơ quan, đơn vị trong khối, đó là: Cục Dân vận, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội và Ban Công đoàn Quốc phòng.

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2020, công tác TĐKT và PTTĐQT của các cơ quan trong khối đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của Cơ quan TCCT và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ trong toàn quân; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cả thường xuyên và đột xuất, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa trong và ngoài quân đội, được thủ trưởng cấp trên và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đánh giá cao. Hoạt động thi đua đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Năm 2021, trên cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Chỉ thị, kế hoạch Công tác đảng, Công tác chính trị của TCCT; công tác TĐKT và PTTĐQT của các cơ quan trong khối, hội nghị thảo luận, thống nhất cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị; nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, chủ động đổi mới, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội đã trao lại Cờ đảm trách Khối trưởng năm 2021 cho Ban Phụ nữ Quân đội.

Tin, ảnh: NAM VĂN

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-dong-doi-moi-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-nang-cao-chat-luong-cac-mat-cong-tac-640236