VOV.VN -Tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ phương tiện hoạt động trên biển biết hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới.

Sáng 5/8, Văn Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 37 gửi tới Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau và Kiên Giang; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công điện nêu rõ: Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.