Hanoinet - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm TP mới đây.