Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chủ động, sáng tạo trong đưa Nghị quyết của Đảng vào giảng dạy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã xác định rõ những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn, trong đó có những định hướng lớn về xây dựng Đảng (XDĐ), xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với đảng bộ các cấp, XDĐ và xây dựng HTCT là vấn đề quan trọng hàng đầu. Với nhiệm vụ được giao là “Thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ”, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ nói chung, Khoa Xây dựng Đảng nói riêng, đã đưa những định hướng lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về XDĐ, xây dựng HTCT vào giảng dạy trong chương trình lý luận chính trị.

Một giờ lên lớp môn Lịch sử Đảng của giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Đường lối của Đảng được thể hiện cụ thể qua nghị quyết Đảng, vừa hiện thực hóa mục tiêu của Đảng vừa đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Cán bộ chính là những người đưa nghị quyết vào cuộc sống, đưa nghị quyết trở thành hiện thực. Đối tượng học tập tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là những cán bộ của sở, ban, ngành các địa phương và đều là đảng viên nên việc học tập, quán triệt và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là yêu cầu, nhiệm vụ đối với người học. Học nghị quyết là sự nâng cao nhận thức lý luận của học viên để từ đó người học đưa lý luận trở thành thực tiễn. Người học cần học tập nghị quyết, hiểu sâu sắc nghị quyết của Đảng từ đó có trách nhiệm tuyên truyền nghị quyết, tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, yêu cầu mà nghị quyết của Đảng đề ra.

Xác định rõ điều này, để đưa những định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV về XDĐ, xây dựng HTCT vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo.

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đầu tiên là việc nắm vững những định hướng lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV về XDĐ, xây dựng HTCT để xác định rõ giảng viên tuyên truyền cái gì và như thế nào đến người học. Người giảng nhuần nhuyễn những nội dung, cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề sẽ giúp người học nhận thức tốt hơn.

Thứ hai, cán bộ, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng luôn xác định môn học, bài học để đưa nghị quyết vào giảng dạy một cách có trọng tâm, trọng điểm. Xác định rõ nội dung để tránh sự tuyên truyền một cách tràn lan, chung chung. Qua việc xác định rõ sẽ giúp giảng viên trong Khoa không bị trùng lặp nội dung và sự liên hệ. Đồng thời nhấn mạnh những vấn đề cơ bản trong nghị quyết nhằm giúp người học nắm vững, nắm chắc những định hướng của Đại hội đối với từng mảng vấn đề.

Với 4 môn học mà Khoa Xây dựng Đảng đảm nhiệm, môn Xây dựng Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội là môn có tính đặc thù trong việc truyền đạt nhữngđịnh hướng lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV về XDĐ, xây dựng HTCT. Giảng viên phân tích giới thiệu các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá các đề án, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra các môn học khác tùy từng nội dung yêu cầu môn học, bài học mảng kiến thức mà giảng viên có thể vận dụng đưa nghị quyết vào giảng dạy một cách hợp lý.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tích cực sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp thu hút sự tham gia, chú ý của học viên.

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng tích cực sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp, hình thức, phương phápnhư: Giảng dạy trực tiếp trên lớp, tổ chức thảo luận, tổ chức các hội thảo khoa học, đóng kịch, phương pháp chuyên gia, phương pháp sàng lọc… Từ đó, học viên sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu nghị quyết, hiểu được cơ sở lý luận và khoa học trong việc lựa chọn những nội dung mà nghị quyết đề cập. Thực tế Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học và những nghiên cứu về các biện pháp, hình thức nêu trên và kết quả đem lại rất hiệu quả.

Để khắc sâu việc học tập nghị quyết của người giảng và người học, Khoa Xây dựng Đảng thường xuyên tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả học. Bằng việc đưa nghị quyết vào trong nội dung ra đề thi, ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra, thi hết môn, tổ chức thi vấn đáp, viết thu hoạch thực tế, làm khóa luận, giải quyết tình huống..., đã giúp người học nắm vững được nghị quyết một cách chắc chắn.

Bên cạnh đó, các giảng viên của Khoa luôn tích cực nghiên cứu khoa học, đi thực tế để nhằm nâng cao chất lượng đưa nghị quyết vào giảng dạy lý luận chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nghị quyết, góp phần làm phong phú nghị quyết, truyền tải nghị quyết đến người học hiệu quả, giảm bớt sự nhàm chán, khô khan.

Việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV vào giảng dạy chính trị vừa là yêu cầu và vừa là nhiệm vụ quan trọng của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trong nhiệm kỳ này. Trong đó, trách nhiệm của giảng viên trường chính trị là tuyên truyền nghị quyết của Đảng tới cán bộ, nhân dân nhằm đạt kết quả cao trong công tác tư tưởng. Bởi lẽ, khi học viên thấm nhuần nghị quyết của Đảng chính là thước đo hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Từ đó, yêu cầu mỗi giảng viên trên cơ sở những nội dung định hướng lớn của nghị quyết, cần tìm tòi, đổi mới hơn nữa phương pháp truyền tải nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới đang đặt ra.

Ths. Đào Thị Mai Hương (Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chu-dong-sang-tao-trong-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-giang-day-2927046.html