ND-  Những thông tin về Việt Nam hiện nay đang bị chìm khuất giữa biển thông tin của thời đại số. Rất khó để du khách, nhất là khách du lịch nước ngoài, có được sự hình dung đầy đủ về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Đã có những ví von, gọi du lịch Việt Nam là nàng công chúa ngủ trong rừng, hay người đẹp che mạng...