TPO - Ngày 27/7, tại Quảng Ngãi, 4 doanh nghiệp bảo hiểm (Tổng cty CP Bảo Minh, Tổng cty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng cty CP Bảo hiểm Petrolimex, Tổng cty Bảo hiểm PVI) đã tổ chức trao tiền bồi thường bảo hiểm cho bà Phạm Thị Bê, chủ tàu QNg-97206TS, với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Số tiền bồi thường này đã khẳng định được cam kết và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với khách hàng tham gia bảo hiểm. Đây là nguồn kinh phí cần thiết hỗ trợ chủ tàu khắc phục khó khăn, yên tâm tiếp tục hoạt động khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản trong đó có chính sách bảo hiểm cho ngư dân.

Nghị định 67/2014/ND-CP là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ cho ngư dân cả về con người và tài sản để yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển hoạt động khai thác thủy sản theo hướng hiện đại, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định này đã đạt được một số kết quả nhất định, được ngư dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến ngày 30/6/2015 đã có 4.346 tàu cá tham gia bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ; 42.110 thuyền viên tham gia bảo hiểm tai nạn thuyền viên với tổng số tiền bảo hiểm là 10.279,9 tỷ đồng. Trong đó: giá trị bảo hiểm thân tàu là 6.892,7 tỷ đồng, ngư lưới cụ là 439,4 tỷ đồng; tổng số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên: 2.947,7 tỷ đồng.

Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 644 tàu và 9.042 thuyền viên tham gia bảo hiểm với tổng số tiền bảo hiểm là 1.825 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong công tác giải quyết bồi thường bảo hiểm và đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục khẩn trương xem xét, giải quyết bồi thường cho các chủ tàu, thuyền viên bị thiệt hại.

Trong thời gian tới, để chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tiếp tục đi vào đời sống ngư dân hơn nữa, góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm, ngư dân triển khai thực hiện.