Chủ tịch công đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng Ngãi được tuyên dương toàn quốc

Gốc
Đạt nhiều thành tích cao trong công tác, Chủ tịch công đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng Ngãi Huỳnh Văn Cường đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh tại Lễ trao 'Giải thưởng Nguyễn Văn Linh' và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng Ngãi Huỳnh Văn Cường nhận phần thưởng cao quý.

Đã gần 10 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch công đoàn Cục Hải quan Quảng Ngãi, ông Huỳnh Văn Cường đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo đơn vị tham mưu tổ chức triển khai cũng như hưởng ứng tích cực tham gia, thực hiện tốt các phòng thi đua của các cấp; tham gia đạt nhiều kết quả các hoạt động phong trào xã hội, từ thiện; thm gia tích cực các chương trình văn hóa văn nghệ; thể dục thể thể thao do các cấp tổ chức như Hội thi tiếng hát Công đoàn viên chức lần thứ I, II đều đạt giải nhất.

Bên cạnh đó, Côn đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng Ngãi còn tích cực tham gia đóng góp, thực hiện các phong trào xã hội, từ thiện. Chỉ tính riêng trong 3 năm 2015-2018, Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ngãi đã đóng góp tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Đặc biệt, trong công tác chuyên môn, với vai trò là Trưởng phòng Nghiệp vụ, ông Huỳnh Văn Cường đã có nhiều sáng kiến cải tiến; đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong công tác, mang lại hiệu quả thiết thực…

Được biết, Danh hiệu “Cán bộ công đoàn tiêu biểu toàn quốc” là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét trao tặng cho cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động công đoàn. 90 chủ tịch công đoàn cơ sở được biểu dương lần này đại diện cho gần 130.000 chủ tịch công cơ sở trên toàn quốc.

Trong 90 tấm gương được tuyên dương, có 34 chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, 35 chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 21 chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp nhà nước và các loại hình khác.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/chu-tich-cong-doan-co-so-cuc-hai-quan-quang-ngai-duoc-tuyen-duong-toan-quoc-1 08504.html