Chủ tịch Hà Nội ấn định hạn chót với 2 nhà máy điện rác lớn nhất Thủ đô

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ các nhà máy đốt rác phát điện. Theo đó, Nhà máy điện rác Sóc Sơn phải hoàn thành trong năm 2022, Nhà máy điện rác Seraphin hoàn thành trong quý I-2024.

Đối với các dự án nhà máy xử lý rác thải đã đầu tư xây dựng xong nhưng chưa vận hành hoặc gặp trục trặc, không tiếp tục vận hành được, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan tích cực đôn đốc, hướng dẫn xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư, xử lý và đề xuất thu hồi với các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã được phê duyệt chủ trương nhưng chủ đầu tư không triển khai thực hiện; đề xuất tổ chức lựa chọn, kêu gọi nhà đầu tư thay thế có đủ năng lực hoặc chuyển sang hình thức sử dụng ngân sách thành phố.

Để bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý rác thải được thuận tiện, an toàn, thông suốt tại các khu xử lý chất thải tập trung của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, kể cả giải pháp cấp bách, lệnh khẩn cấp đã được phê duyệt nhằm hoàn thành dự án cải tạo hạ tầng, bảo đảm việc tiếp nhận rác, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố không bị gián đoạn. Đồng thời, đặt vận hành tối đa công suất xử lý nước rác... được thực hiện thường xuyên, liên tục.

UBND các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác vận hành các khu xử lý, khẩn trương hoàn thành các dự án giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường; tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng môi trường về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nước sạch...

Thực hiện : Thúy Hiền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-ha-noi-an-dinh-han-chot-voi-2-nha-may-dien-rac-lon-nhat-thu-do