Ông Trần Văn Dũng sẽ thay bà Phan Thị Tường Tâm về nghỉ hưu...

Chu tich HNX duoc bo nhiem lam Tong giam doc HOSE - Anh 1

Ông Trần Văn Dũng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, từ ngày 1/3/2016, bà Phan Thị Tường Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc HOSE, được nghỉ hưu theo chế độ, theo Quyết định số 2771/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng kể từ ngày 1/3/2016, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc HOSE, theo Quyết định số 339/QĐ-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cách đây 5 năm (2011), bà Phan Thị Tường Tâm được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE kiêm giữ chức Tổng giám đốc HOSE thay cho ông Trần Đắc Sinh.