Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Trần Văn Dũng vừa được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc sàn TP HCM.

Chu tich HNX Tran Van Dung lam sep tai HOSE - Anh 1

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), từ ngày 01.03.2016, bà Phan Thị Tường Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của HOSE sẽ nghỉ hưu. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của HOSE thay cho bà Tâm kể từ ngày này.

Trong diễn biến khác, trong năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án sáp nhập HoSE và HNX, thành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đặt trụ sở chính tại Hà Nội.Theo đó, Sở này là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động dưới hình thức công ty 100% vốn Nhà nước, dựa trên nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao cho là chính. Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu của Nhà nước tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Xem thêm: Đề án hợp nhất hai sàn chứng khoán