Học Bác, làm theo Bác

Học Bác, làm theo Bác

Kể từ khi Đảng ta ghi vào Cương lĩnh: 'Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởngHồ Chí Minh làm nền tảng...

Sử dụng nhân tài phải biết 'tùy tài mà dùng người'

Sử dụng nhân tài phải biết 'tùy tài mà dùng người'

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh 'cán bộ là gốc của mọi việc', vậy nên 'tìm kiếm, phát hiện, huấn luyện cán...

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhân dịp Kỷ niệm 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), PV Lao Động đã có cuộc trao đổi...

Tư tưởng Hồ Chí Minh là bài học, sức mạnh to lớn

Tư tưởng Hồ Chí Minh là bài học, sức mạnh to lớn

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của...

Thấm lời dặn dò của Bác về công tác cán bộ

Thấm lời dặn dò của Bác về công tác cán bộ

Những quyết sách quan trọng về công tác cán bộ tại Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đang mở ra nhiều kỳ vọng...

29 liên quan

Sáng ngời phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngời phong cách Hồ Chí Minh

Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự...

Tư duy Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

Tư duy Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

TCCSĐT - Thấu suốt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với truyền thống của dân tộc và vận dụng sáng...

Bác Hồ nói về sự nghiệp khoa học-kỹ thuật

Bác Hồ nói về sự nghiệp khoa học-kỹ thuật

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ...

Học và làm theo Bác: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam

Học và làm theo Bác: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam

70 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam giúp lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm...

Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, nghĩ về công tác cán bộ hiện nay

Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin về sự...

Hình tượng Bác Hồ trong thơ thế giới

Hình tượng Bác Hồ trong thơ thế giới

Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nếu như trong thơ ca Việt Nam, hình tượng Hồ Chí Minh - với một cuộc...

Học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực, cụ thể hằng ngày

Học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực, cụ thể hằng ngày

'Chúng ta học tập và làm theo Bác thực chất là để sống tốt hơn với mình, với gia đình, bạn bè, đồng chí; làm...

'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

'Sáng kiến như những con suối nhỏ chảy vào sông to'

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách...

125 liên quan

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình...

145 liên quan

'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'

'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công'

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt...

'Chính sách của chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và ủng hộ hòa bình...'

'Chính sách của chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và ủng hộ hòa bình...'

'Chính sách của chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và ủng hộ hòa bình. Song hòa bình ắt phải ra...

Học tập chuyên đề xây dựng tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập chuyên đề xây dựng tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 20-4-2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ phóng viên báo chí TP quán triệt học...

50 liên quan

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vấn đề con người. Tư tưởng về phát huy nhân tố con người được thể...

'Bảo vật' của một gia đình được gặp Bác Hồ tại quê hương

'Bảo vật' của một gia đình được gặp Bác Hồ tại quê hương

Hướng tới kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và 49 năm thực hiện Di...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa...

Di sản Hồ Chí Minh - Tiếp nối một hành trình

Di sản Hồ Chí Minh - Tiếp nối một hành trình

Từ ngày 25-30/3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức...

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh...

194 liên quan

Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Đây là tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ. Người chỉ rõ những thắng lợi chúng ta đã...

Tuyên truyền nội dung 'Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa' cần gắn với thực tiễn

Tuyên truyền nội dung 'Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa' cần gắn với thực tiễn

Đó là biện pháp để thực hiện tốt hơn nội dung 'Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa' đối với cán bộ, chiến sỹ trong...

18 liên quan

Dâng hương, báo công với Bác Hồ

Sáng 25-3, Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) và Cục Kỹ thuật Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ dâng...

Đoàn Thanh niên Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh dâng hương viếng Bác Hồ

Đoàn Thanh niên Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh dâng hương viếng Bác Hồ

Ngày 24/3, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh và Tạp chí GTVT đã dâng hương viếng Bác Hồ...

Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

TCCSĐT - Cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Công...

Cô giáo Bản Cam làm theo lời Bác

Cô giáo Bản Cam làm theo lời Bác

Theo đường đất dốc ngược lên đỉnh núi, từ trên nhìn xuống, dòng suối Ngòi Bo đoạn thượng nguồn cạn trơ từng...

Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm phường Kim Liên
Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm phường Kim Liên - Ảnh 1 Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm phường Kim Liên - Ảnh 2 Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm phường Kim Liên - Ảnh 3

Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm phường Kim Liên

Ngày 17/3, phường Kim Liên, quận Đống Đa tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm phường (17/3/1963-17/3/2018)...

Công an Hà Nội dâng hương tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Công an Hà Nội dâng hương tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Ngay sau lễ khánh thành khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang,...

Đoàn Thanh niên TTXVN tuyên dương 10 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đoàn Thanh niên TTXVN tuyên dương 10 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 10/3, tại Khu Di tích Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...

Muốn trở thành nhà ngoại giao giỏi cần phải học tập Bác Hồ

Muốn trở thành nhà ngoại giao giỏi cần phải học tập Bác Hồ

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chiều 28/2 Phó...

Phát động tháng thanh niên và Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Phát động tháng thanh niên và Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 28-2, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã...

Yêu Bác hơn từ những bài tuyên truyền

Yêu Bác hơn từ những bài tuyên truyền

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) có một tổ tuyên truyền viên hoạt động rất hiệu quả. Tổ gồm 4 người do Trung tá Lê...

Phát động 'Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát động 'Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Mậu Tuất 2018.

Ngày 27/02/2018 tại khuôn viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh (Khu 10, đường Nguyễn đăng Đạo,Thành...

Báo chí thổi lên ngọn lửa mà Bác Hồ, Đảng đã nhóm lên

Báo chí thổi lên ngọn lửa mà Bác Hồ, Đảng đã nhóm lên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò tiên phong của báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng,...

Bộ Y tế tiếp nhận bức thư quý của Bác Hồ sau 63 năm

Bộ Y tế tiếp nhận bức thư quý của Bác Hồ sau 63 năm

Chiều 26-2, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, Bộ Y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận bản sao bức thư...

Bản sao thư Bác Hồ gửi Bộ Y tế

Bản sao thư Bác Hồ gửi Bộ Y tế

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02, Bộ Y tế vinh dự đón nhận bản sao bức thư Bác Hồ gửi...