Chủ tịch huyện làm hồ sơ giả chiếm đất của dân

Gốc
Ông Nguyễn Hoàng Tâm, nguyên chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long, khi còn đương chức đã được cấp dưới làm giả hồ sơ, chữ ký, nâng khống diện tích để chiếm đất của người dân

Tin nóng

Tin mới