(VTC News) - Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, ông chủ người Ả-rập của Manchester City đã phát biểu như vậy trên tạp chí Người quan sát.