Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng

Chiều 21/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước với đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước với đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Các đại biểu được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước chụp ảnh cùng với Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước chụp ảnh cùng với Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-gap-mat-dai-bieu-dan-toc-thieu-so-tinh-cao-bang/819552.vnp