Chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 30/8, tại Hà Nội, sau một ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhất trí suy tôn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chu-tich-nuoc-lam-chu-tich-danh-du-hoi-chu-thap-do-viet-nam-51078.htm