Ngày 30-9, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp 51 đại biểu doanh nghiệp được bình chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam” năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương ngành Dệt May Việt Nam với nghị lực, ý chí và sự đoàn kết đã thu được những thành tựu phát triển to lớn...