Cử tri đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đối thoại với dân là nhiệm vụ ưu tiên.