Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho thương bệnh binh tại Thuận Thành

Chiều 9/7/2022, tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-tham-va-tang-qua-cho-thuong-benh-binh-tai-thuan-thanh/804914.vnp