Ngày 25-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ thân mật 40 đại biểu Quốc hội là doanh nhân, đang tham dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Các đại biểu kiến nghị Nhà nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực dân doanh sân chơi bình đẳng; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa để huy động vốn xã hội; thu hút mạnh hơn các dự án kỹ thuật công nghệ cao; tăng cường công tác dự báo thị trường để điều chỉnh chính sách kịp thời; xây dựng hàng rào kỹ thuật bảo vệ hàng hóa, đặc biệt là nông sản trong nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ doanh nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, không ngừng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển và mở rộng hoạt động là chủ trương nhất quán, là chính sách ưu tiên trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn. Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp cần phát huy tối đa trí tuệ, chủ động xây dựng tầm nhìn xa trong chiến lược kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững, hiệu quả, vượt qua những thử thách.

NGỌC MINH