Chủ tịch Quốc hội làm việc với Văn phòng Quốc hội

Gốc

Ngày 4/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/chu-tich-quoc-hoi-lam-viec-voi-van-phong-quoc-hoi-210394.htm