Chủ tịch Quốc hội lo bất cập khi hợp đồng dầu khí nhiều cấp phê duyệt

Cân nhắc quy định về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng dầu khí là một trong các nội dung được các thành viên UBTVQH đề nghị làm rõ khi cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Về phê duyệt hợp đồng dầu khí, thẩm tra của UBKT đưa ra 2 ý kiến. Trong đó, ý kiến thứ nhất đề nghị chỉnh sửa theo hướng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung cơ bản của hợp đồng dầu khí. Đồng thời, giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung chi tiết hoạt động dầu khí gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước. Ý kiến thứ 2 nhất trí quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ hợp đồng dầu khí.

Cho ý kiến về nội dung này, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đánh giá kỹ cơ sở pháp lý, đảm bảo việc phân cấp, quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ tướng Chỉnh phủ và Bộ Công thương trong việc phê duyệt hợp đồng dầu khí.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Yêu cầu của việc phê duyệt này phải rõ ràng, rành mạch về thẩm quyền. Tôi thấy phương án một chưa rõ được cái này. Một việc hai chủ thể phê duyệt. Thủ tướng đã phê duyệt khung rồi Bộ công thương lại phê duyệt bước thứ hai. Sau này có chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm? Một việc chỉ giao cho một người thôi. Thành hai bước phê duyệt, không biết cải cách hành chính đúng không nhưng vấn đề bị kéo dài. Đã Thủ tướng là Thủ tướng duyệt, đã phân cấp thì phân cấp đúng cho người chịu trách nhiệm.

Các thành viên ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho rằng: Quy định phân cấp phê duyệt hợp đồng dầu khí cần phải được Chính phủ thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội xem xét.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Phân cấp phê duyệt hợp đồng dầu khí: Ủy Ban kinh tế phải thống nhất ý kiến thứ nhất, Chính phủ phải trình ý kiến thứ hai. hôm nay trong báo cáo này, chưa rõ chính phủ có thay đổi ý kiến không. Tôi cho rằng những vấn đề thế này trước khi trình Quốc hội nên gửi dự thảo trình Chính phủ”.

Giải trình vấn đề này, phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Công thương khẳng định: Hợp đồng dầu khí là thỏa thuận pháp lý giữa Nhà nước và nhà thầu dầu khí trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò tài nguyên dầu khí Quốc gia. Vì thế, chức năng phê duyệt hợp đồng dầu khí thuộc Thủ tướng Chính phủ là hợp lý.

Ông LÊ MẠNH HÙNG - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: “Tập đoàn Dầu khí cho rằng, hợp đồng dầu khí là mối quan hệ nhà nước và nhà thầu dầu khí. Chính vì thế trước khi Tập đoàn Dầu khí được kí kết và quản lý hợp đồng phải được cơ quan quản lý nhà Nước phê duyệt. Tập đoàn đề nghị trong luật quy định rõ trình tự thủ tục phê duyệt hợp đồng dầu khí và nội dung hợp đồng dầu khí phải được phê duyệt. Với gợi ý của Chủ tịch Quốc hội, chúng tôi thống nhất thẩm quyền phê duyệt và thủ tục phê duyệt ngắn gọn để có thể tập đoàn dễ thực hiện phê duyệt và quản lý hợp đồng."

Ông NGUYỄN HỒNG DIÊN - Bộ trưởng Bộ Công Thương:“Hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí quốc gia, có tính chất dài hạn, có thể kéo dài 20-30 năm, có nhiều nội dung đặc thù có liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, mặt biển... Vì vậy, cần thiết quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí."

Kết luận nội dung này, Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ đánh giá kỹ cơ sở pháp lý cũng như tác động của 2 phương án. Đồng thời, xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại hội nghị ĐBQH chuyên trách về vấn đề này. Yêu cầu, thẩm quyền hợp đồng dầu khí phải đảm bảo việc phân cấp rõ ràng, làm rõ trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Quang Sỹ Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-lo-bat-cap-khi-hop-dong-dau-khi-nhieu-cap-phe-duyet