Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 20/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias viết lưu bút tại Nhà sàn Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn Điệp (TTXVN)