Chủ tịch Quốc hội tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, ngài Takebe Tsutomu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chu-tich-quoc-hoi-tiep-co-van-dac-biet-lien-minh-nghi-si-huu-nghi-nhat-viet-47580.htm