Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN, KẾ HOẠCH CỦA ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Chiều ngày 11/6, tại Nhà Quốc hội, Đảng Đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng và triển khai hướng dẫn, kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội về công tác quy hoạch cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các thành viên Đảng Đoàn Quốc hội.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã quán triệt các nội dung của Quy định 50 – QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày các dự thảo văn bản của Đảng đoàn Quốc hội về công tác quy hoạch cán bộ gồm: Hướng dẫn về việc rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn công tác xây dựng quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, theo Quy định 50 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương, công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ sau phải được hoàn thành trong năm 2022. Đảng đoàn Quốc hội phấn đấu triển khai công tác này trong quý 3 và hoàn thành trong quý 4 năm nay. Đồng thời nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội đã thống nhất trong tháng 6 năm nay sẽ triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong năm 2022, chỉ tập trung rà soát, hoàn thành quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với nguồn tại chỗ thuộc phạm vi phụ trách của Đảng đoàn Quốc hội; không rà soát, bổ sung quy hoạch đối với nguồn cán bộ từ các ban, bộ, ngành và địa phương. Bắt đầu từ năm 2023 trở đi, trong quý 1 hằng năm sẽ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI với cả hai nguồn tại chỗ và bên ngoài các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở ý kiến của các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và các đại biểu tại hội nghị đóng góp về các dự thảo văn bản của Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội giao cho Ban Công tác đại biểu khẩn trương tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn để Đảng đoàn Quốc hội ban hành và triển khai thực hiện ngay sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Riêng đối với công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ là đại biểu Quốc hội chuyên trách nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Đảng đoàn Quốc hội quản lý thì tới đây, Đảng đoàn Quốc hội sẽ có văn bản phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện từ năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội là phải chuẩn bị kỹ lưỡng để Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 có đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm cơ cấu hợp lý và có chất lượng nhất. Đại biểu Quốc hội là trung tâm, là chủ thể chính trong hoạt động của Quốc hội. Muốn Quốc hội mạnh thì từng đại biểu Quốc hội phải mạnh. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác quy hoạch cán bộ làm đại biểu Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội nói riêng phải bảo đảm nguyên tắc “động”, “mở”, công khai, minh bạch. Không chỉ có nguồn tại chỗ các cơ quan của Quốc hội, mà còn phải chủ động phát hiện ở cơ sở, ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể; tránh bỏ sót các trường hợp có năng lực, có trình độ, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và có tâm huyết với hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác cán bộ, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch. Toàn bộ công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ trong phạm vi của Quốc hội là trách nhiệm của Đảng Đoàn Quốc hội, do Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo trực tiếp, toàn diện. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Đảng đoàn Quốc hội để làm việc này. Mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác này đều là Đảng đoàn Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng và văn bản của Đảng đoàn Quốc hội

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng và văn bản của Đảng đoàn Quốc hội để triển khai thực hiện. Các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần kế thừa và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành quả của Đảng đoàn Quốc hội các nhiệm kỳ trước để làm tốt hơn nữa, chất lượng hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ cho Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác nhân sự phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, với trách nhiệm và tinh thần xây dựng cao nhất, không vì từng cá nhân, mà vì sức mạnh và chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Khóa XV và nhất là cho Khóa sau, để chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa sau phải tốt hơn chất lượng hoạt động của quốc hội Khóa trước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt các nội dung của Quy định 50 – QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày các dự thảo văn bản của Đảng đoàn Quốc hội về công tác quy hoạch cán bộ

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham gia ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu tham gia thảo luận về các dự thảo văn bản của Đảng đoàn Quốc hội về công tác quy hoạch cán bộ

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác quy hoạch cán bộ làm đại biểu Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội nói riêng phải bảo đảm nguyên tắc “động”, “mở”, công khai, minh bạch

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác cán bộ, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác nhân sự phải được tiến hành chặt chẽ, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, với trách nhiệm và tinh thần xây dựng cao nhất./.

Minh Hùng - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=65608