Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp, Ban Công tác đại biểu

Gốc
Ngày 19-4, tại Nhà Quốc hội (QH), thực hiện chương trình làm việc với các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, QH Khóa XIV; Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tư pháp của QH và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Ngày 19-4, tại Nhà Quốc hội (QH), thực hiện chương trình làm việc với các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, QH Khóa XIV; Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tư pháp của QH và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH.

Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; các Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch QH; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH.

Báo cáo của Ủy ban Tư pháp cho biết, Ủy ban có 40 thành viên công tác tại nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Nhìn chung, chất lượng thành viên và bộ máy giúp việc của Ủy ban tiếp tục được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban Tư pháp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính đúng đắn và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan, tạo sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng...

Thực tiễn thẩm tra giúp Ủy ban Thường vụ QH tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự, về tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án, bổ trợ tư pháp, về tổ chức hoạt động của cơ quan tư pháp và phòng chống tham nhũng; giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với hoạt động của Ủy ban Tư pháp; đồng thời nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan đến: vấn đề tổ chức, cơ cấu Ủy ban; về đổi mới tư duy lập pháp; cơ chế huy động chuyên gia tham gia các hoạt động của Ủy ban, nhất là việc đóng góp ý kiến để Ủy ban thẩm tra các dự án luật, đề án đòi hỏi tính chuyên sâu rất cao thuộc lĩnh vực phụ trách; tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội có thể thực hiện được quyền trình sáng kiến lập pháp...

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Tư pháp đề nghị QH, Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện quy trình lập pháp; đặc biệt, cần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương lập pháp, chỉ đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm của QH những dự án thật sự cần thiết, đòi hỏi khách quan từ thực tiễn, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn quy định. Ủy ban Tư pháp đề nghị tiếp tục tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan tư pháp, bảo đảm tính công khai của các báo cáo công tác của cơ quan tư pháp của QH…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch QH nêu rõ, Ủy ban Tư pháp có vai trò nòng cốt trong hoạt động của QH, phụ trách các lĩnh vực tư pháp, nhiều mảng việc khó, từ việc thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp đến phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành án... Ủy ban Tư pháp, QH Khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới.

Thời gian tới, Chủ tịch QH đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp rà soát lại quy chế làm việc, chương trình công tác của Ủy ban trong năm 2021 cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; cần nghiên cứu để có mô hình thống nhất giữa các cơ quan của QH về việc thành lập các Tiểu ban hay Nhóm công tác về thành phần, tính pháp lý, địa vị pháp lý...

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó được đo lường bằng chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Ủy ban; đề nghị Ủy ban Tư pháp nghiên cứu, xây dựng một đề án về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trên tinh thần mỗi cơ quan của QH có một đề án riêng nằm trong chương trình hành động chung của Đảng đoàn QH thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban Tư pháp cần sẵn sàng tâm thế cho việc tham gia cùng với Đảng đoàn QH xây dựng dự thảo Nghị quyết để trình Ban Chấp hành T.Ư về việc tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; tiếp tục nghiên cứu, làm đầu mối giúp QH, Ủy ban Thường vụ QH và Đảng đoàn QH tăng cường phối hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa QH, Ủy ban Thường vụ QH và Đảng đoàn QH với các cơ quan tư pháp...

Chiều nay, Chủ tịch QH chủ trì cuộc làm việc với Ban Công tác đại biểu. Tại cuộc làm việc, các đại biểu nêu một số đề nghị cụ thể; trong đó đề nghị Đảng đoàn QH chỉ đạo xây dựng định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của QH trong nhiệm kỳ khóa XV; tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan của QH, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH, Văn phòng QH để tiếp tục xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Ban Công tác đại biểu cũng đề nghị nên cân nhắc giao cho một cơ quan làm đầu mối tham mưu cho Đảng đoàn QH, Ủy ban Thường vụ QH về tổ chức bộ máy và nhân sự của QH, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để rõ trách nhiệm; nghiên cứu cải tiến một bước chế độ quản lý nhân sự đại biểu QH chuyên trách và hồ sơ nhân sự đại biểu QH nói chung; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phù hợp với phương án nhân sự đại biểu QH chuyên trách khóa XV ở Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tạo nguồn nhân sự có chất lượng và không bị động, Ban Công tác đại biểu đề nghị, khi xây dựng phương án nhân sự và tiến hành quy trình giới thiệu ứng cử đối với các chức danh đại biểu QH, cần có chính sách thu hút được một tỷ lệ nhất định những chuyên gia giỏi, có uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng về làm đại biểu QH chuyên trách…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác của Ban Công tác đại biểu trong thời gian qua. Nhấn mạnh đến khối lượng công việc lớn về công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch QH đề nghị Ban Công tác đại biểu phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn về những nhiệm vụ trong công tác này.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ Ban Công tác đại biểu, nhất là sự đóng góp vào thành công của công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV, Chủ tịch QH đề nghị sau cuộc họp này, Văn phòng QH phối hợp với Ban Công tác đại biểu dự thảo kết luận cuộc làm việc, báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực QH xem xét kỹ trước khi báo cáo Chủ tịch QH xem xét, ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công việc trước mắt là công tác chuẩn bị bầu cử, Ban Công tác đại biểu tổng hợp kết quả hội nghị hiệp thương lần ba của các tỉnh, thành và có báo cáo sớm với Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau cuộc bầu cử, Ban Công tác đại biểu tiếp tục thực hiện các công việc như công nhận tư cách đại biểu, thẻ, chuẩn bị cho tổng kết công tác bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV; kế hoạch chương trình tập huấn, bồi dưỡng những người trúng cử; phối hợp cùng Đảng đoàn QH, Văn phòng QH sắp xếp những trường hợp không tái cử nhưng còn tuổi công tác; tham mưu đề xuất bố trí đại biểu QHvào các chức danh hoạt động chuyên trách...

Nhất trí với đề xuất của Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch QH nêu rõ, Ban Công tác đại biểu tiếp tục rà soát, nghiên cứu để có thể có dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31-1-2008 của Ủy ban Thường vụ QH về quy chế làm việc của Ban, để đầu nhiệm kỳ QH khóa XV có thể ban hành.

Chủ tịch QH cho biết, trong chương trình hành động của Đảng đoàn QH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Công tác đại biểu cần có đề án về nâng cao năng lực công tác, trong đó chia ra nhiều đề án thành phần. Ban Công tác đại biểu cần xây dựng đề án ngay từ bây giờ, để Đảng đoàn QH sau này sẽ tập hợp.

Về những kiến nghị cụ thể, Chủ tịch QH đề nghị Ban Công tác đại biểu tập hợp lại báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực QH phụ trách để giải quyết từng việc theo đúng trình tự.

Tin: VĂN CHÚC; ảnh: DUY LINH

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-lam-viec-voi-uy-ban-tu-phap-ban-cong-tac-dai-bieu-642575/