Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 19/11/2022, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đoàn Việt Nam chụp ảnh chung với Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đoàn Việt Nam chụp ảnh chung với Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Việt Nam yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Việt Nam yết kiến Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)