Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Hà Giang

11 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Giang

Sáng 5/5/2021, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử...

11 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Sáng 4-5-2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Quốc...

11 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Sáng 4/5/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Quốc...

11 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội làm việc với UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chiều 28/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực...

11 liên quan

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những nội dung...

11 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực UB Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực UB Kinh tế

Sáng 28/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy...

11 liên quan