Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Quốc hội kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Quốc hội kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập UB Quốc phòng-An ninh của Quốc hội

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập UB Quốc phòng-An ninh của Quốc hội

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: ỦY BAN QUỐC PHÒNG - AN NINH QUA 30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LUÔN KIÊN ĐỊNH, ĐOÀN KẾT, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: ỦY BAN QUỐC PHÒNG - AN NINH QUA 30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LUÔN KIÊN ĐỊNH, ĐOÀN KẾT, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

ỦY BAN QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA QUỐC HỘI ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

ỦY BAN QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA QUỐC HỘI ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất