Ngày 12-4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có cuộc gặp lịch sử với Phó Tổng thống lãnh thổ Đài Loan Tiêu Vạn Tường tại Bác Ngao, đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.