Chủ tịch UBCKNN: Vốn gián tiếp vào TTCK đến nay vẫn dương

Gốc
Dòng vốn gián tiếp vào TTCK năm 2010 khoảng 1 tỷ USD; từ đầu năm đến nay có lúc vào khoảng 500 triệu USD, các tháng 9, 10 có điều chỉnh nhưng từ đầu năm đến nay vẫn dương.

Trao đổi với báo giới hôm qua 16-11, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết TTCK thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn do những bất ổn từ kinh tế thế giới, khó khăn kinh tế trong nước, khiến các doanh nghiệp (DN) niêm yết, CTCK rơi vào tình cảnh lợi nhuận giảm sút và phần nhiều thua lỗ, hoạt động huy động vốn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng

- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11, gần đây là Nghị quyết Trung ương 3 với các trọng tâm là tái cấu trúc nền kinh tế. Đây là những điều kiện cho TTCK phát triển.

Bởi tái cấu trúc đầu tiên là giảm đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân; tái cấu trúc DN nhà nước (DNNN) nhằm giảm đầu tư ngoài ngành cũng như phải phát triển DN tư nhân.

Mặt khác, để cải cách DNNN phải thúc đẩy cổ phần hóa và mục tiêu này cũng phải dựa vào TTCK. Ngay cả việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, yêu cầu đặt ra cũng phải phát triển TTCK để giảm rủi ro cho ngân hàng.

- UBCKNN, Bộ Tài chính đang triển khai hàng loạt giải pháp như: dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK; đề án quản lý vốn gián tiếp; đề án TTCK phái sinh; làm việc với Ngân hàng Nhà nước về phối hợp các giải pháp đối với TTCK; xây dựng và ban hành các sản phẩm mới (như quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán…); xây dựng hệ thống chỉ số mới; xây dựng đề án thành lập tổ chức xếp hạng định mức tín nhiệm.

Đây là những giải pháp thực hiện dưới góc độ thẩm quyền của Bộ Tài chính và UBCKNN, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là tín hiệu từ kinh tế vĩ mô, phát triển lành mạnh hệ thống ngân hàng mới mang tính quyết định.

- Hiện nay, các quỹ lớn rất quan tâm đến việc ban hành hành lang pháp lý đối với quỹ mở như Prudential, HSBC… Chúng tôi sẽ cố gắng ban hành trong thời gian từ nay đến cuối năm vì nhiều tổ chức đều rất mong chờ điều này, do họ đã có công tác chuẩn bị từ 6 tháng nay, nếu chậm nữa sẽ lỡ nhịp.

Quỹ mở ra đời sẽ có thuận lợi là các quỹ đóng đến hạn sẽ có cơ chế riêng để chuyển đổi và cổ đông nào có nhu cầu thì bán, nếu không bán lại cho quỹ, do đó không tạo sức ép cho thị trường.

Bên cạnh đó, các văn bản liên quan đến quy định đối với công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản… chúng tôi cũng đang nỗ lực để ban hành trong quý I-III năm 2012.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, UBCKNN đã xây dựng đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp trình Chính phủ ban hành. Có mấy điều sẽ được quy định như minh bạch cao hơn, phân định quản lý tốt hơn, có độ khuyến khích dài hạn hơn, đơn giản thủ tục hơn…

-

Nhìn chung dòng vốn gián tiếp vào Việt Nam tùy thuộc vào kinh tế vĩ mô, vì đây là yếu tố được cân nhắc do độ rủi ro. Bên cạnh đó, tôi cho rằng quỹ mở khi ban hành, tiến trình cổ phần hóa được đẩy mạnh và kinh tế vĩ mô được cải thiện TTCK sẽ có cơ hội hút vốn.

Tin nóng

Tin mới