Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu trưởng thôn, bản, khu phố tại Móng Cái

Ngày 4/6, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn TP Móng Cái.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại Khu 3, Phường Ka Long

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại Khu 3, Phường Ka Long

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, đến nay, 17/17 xã, phường đã chỉ đạo 100 thôn, khu phố trên địa bàn hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử...

Thành phố đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình…

Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn ra những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở để giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh trưởng thôn, khu phố, đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn trò chuyện với nhân dân tại điểm bầu cử xã Hải Đông, TP Móng Cái

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn trò chuyện với nhân dân tại điểm bầu cử xã Hải Đông, TP Móng Cái

Qua nghe báo cáo nhanh của TP Móng Cái và kiểm tra thực tế một số điểm bầu cử trên địa bàn các phường Ka Long, xã Hải Đông, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 của TP Móng Cái.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo thành phố tiếp tục sâu sát theo dõi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều phương tiện, hình thức để cử tri đi bầu cử đông đủ, đúng giờ, tạo không khí sôi nổi; bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngày bầu cử; đảm bảo vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, cùng tinh thần Dân tin – Đảng cử, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn TP Móng Cái sẽ diễn ra thành công. Cử tri sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng thôn, trưởng khu phố thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, nhiệt tình; xứng đáng là chỗ dựa của người dân; xây dựng TP Móng Cái – nơi địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc ngày càng phát triển.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tuong-van-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-truong-thon-ban-khu-pho-tai-mong-3190027.html