Chủ tịch VFF khóa VI Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi cảm thấy được giải tỏa

Gốc
Cảm xúc của tôi sau khi có kết quả bầu cử chính thức thật là khó diễn tả, sự thành công của ĐH lần này đã giải tỏa rất nhiều cho tôi.

(TT&VH) - Tôi mới chỉ làm Chủ tịch VFF được một nhiệm kỳ nên còn ấp ủ nhiều thứ lắm, và tôi sẽ cố gắng hoàn thiện những mục tiêu ấy trong nhiệm kỳ này. Bây giờ thì tâm lý của tôi hết sức thoải mái và từ giờ chỉ làm sao để cống hiến hết mình cho bóng đá VN mà thôi. Tôi còn nhiều trăn trở với bóng đá VN lắm nên muốn làm thêm một thời gian nữa. Tôi tin là chỉ cần mình làm mọi việc thật trong sáng, minh bạch và có cái tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Được trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ này tôi phải cám ơn BCH, cám ơn ĐH, nhưng tôi cũng ý thức được rằng trách nhiệm của mình sẽ rất nặng nề. Tuy nhiên, nếu giả sử như nhiệm kỳ này ĐH tìm được ứng viên nào tốt hơn mà không bầu cho tôi thì tôi cũng không lấy thế làm bất ngờ hay sốc. Chủ tịch VFF khóa VI Nguyễn Trọng Hỷ Nếu không tái đắc cử Chủ tịch VFF thì tôi cũng sẽ ký hợp đồng với TTK Trần Quốc Tuấn để làm việc cho VFF, vì tôi biết mình có cả kinh nghiệm lẫn khả năng, và tôi chẳng thiếu gì, mà nếu thiếu có chăng thì chỉ là thiếu thời gian. Nói thật là khi tôi lên làm Chủ tịch VFF ở nhiệm kỳ trước, không ít ý kiến đã tỏ ra lo ngại và cho rằng tôi xuất thân từ bóng rổ thì khó làm tốt được lĩnh vực quản lý bóng đá, nhưng thực tế đã cho thấy hoàn toàn không phải như vậy. Đúng là tôi không có hiểu biết sâu sắc về bóng đá, nhưng tôi có nghề quản lý, mà một khi đã làm quản lý thì phải hết sức bài bản. Ở VFF hiện nay những người được coi là có chuyên môn bóng đá thực sự thì chỉ có anh Giáp (phó trưởng phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp), anh Quang (trưởng phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ Phạm Quang), và chúng tôi đã cố gắng giữ các anh ấy ở lại để tiếp tục làm việc cho VFF. Ngoài ra còn có TTK Trần Quốc Tuấn, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi, Phó TTK Nguyễn Hữu Bàng và ở phía nam có anh Dương Vũ Lâm, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF khóa V. H.Huy (ghi) (TT&VH) - Cảm xúc của tôi sau khi có kết quả bầu cử chính thức thật là khó diễn tả, sự thành công của ĐH lần này đã giải tỏa rất nhiều cho tôi. Tôi mới chỉ làm Chủ tịch VFF được một nhiệm kỳ nên còn ấp ủ nhiều thứ lắm, và tôi sẽ cố gắng hoàn thiện những mục tiêu ấy trong nhiệm kỳ này. Bây giờ thì tâm lý của tôi hết sức thoải mái và từ giờ chỉ làm sao để cống hiến hết mình cho bóng đá VN mà thôi. Tôi còn nhiều trăn trở với bóng đá VN lắm nên muốn làm thêm một thời gian nữa. Tôi tin là chỉ cần mình làm mọi việc thật trong sáng, minh bạch và có cái tâm thì chắc chắn sẽ làm được. Được trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ này tôi phải cám ơn BCH, cám ơn ĐH, nhưng tôi cũng ý thức được rằng trách nhiệm của mình sẽ rất nặng nề. Tuy nhiên, nếu giả sử như nhiệm kỳ này ĐH tìm được ứng viên nào tốt hơn mà không bầu cho tôi thì tôi cũng không lấy thế làm bất ngờ hay sốc. Chủ tịch VFF khóa VI Nguyễn Trọng Hỷ Nếu không tái đắc cử Chủ tịch VFF thì tôi cũng sẽ ký hợp đồng với TTK Trần Quốc Tuấn để làm việc cho VFF, vì tôi biết mình có cả kinh nghiệm lẫn khả năng, và tôi chẳng thiếu gì, mà nếu thiếu có chăng thì chỉ là thiếu thời gian. Nói thật là khi tôi lên làm Chủ tịch VFF ở nhiệm kỳ trước, không ít ý kiến đã tỏ ra lo ngại và cho rằng tôi xuất thân từ bóng rổ thì khó làm tốt được lĩnh vực quản lý bóng đá, nhưng thực tế đã cho thấy hoàn toàn không phải như vậy. Đúng là tôi không có hiểu biết sâu sắc về bóng đá, nhưng tôi có nghề quản lý, mà một khi đã làm quản lý thì phải hết sức bài bản. Ở VFF hiện nay những người được coi là có chuyên môn bóng đá thực sự thì chỉ có anh Giáp (phó trưởng phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp), anh Quang (trưởng phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ Phạm Quang), và chúng tôi đã cố gắng giữ các anh ấy ở lại để tiếp tục làm việc cho VFF. Ngoài ra còn có TTK Trần Quốc Tuấn, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi, Phó TTK Nguyễn Hữu Bàng và ở phía nam có anh Dương Vũ Lâm, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF khóa V. H.Huy (ghi

Tin nóng

Tin mới