Chữ “tiền” trong thơ Nguyễn Bính

Gốc
Nếu làm được một phép "khảo chứng" thì có lẽ trong số các thi nhân Việt Nam giai đoạn 1932-1945, hiếm có nhà thơ nào nhắc đến "đồng tiền" nhiều như "ông" này. Có một thực tế - nói như một nhà văn "Nguyễn Bính làm thơ và thực sự sống bằng ngòi bút", mặc dù, hình ảnh đồng tiền trong thơ ông mang nhiều sắc thái.

Tin nóng

Tin mới