Chú trọng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hải đảo

Gốc
(Chinhphu.vn) – "Bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, hải đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe", đây là mục tiêu được nêu trong Đề án “Phát triển y tế biển, hải đảo Việt Nam đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguồn Chính Phủ http://baodientu.chinhphu.vn/home/chu-trong-cham-soc-suc-khoe-cho-nhan-dan-hai-dao/20132/161604.vgp