Chú trọng công tác nâng cao nghiệp vụ công đoàn

Gốc
Theo ông Nguyễn Xuân Thái - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN), từ năm 2013 đến nay, CĐCTVN đã tổ chức 59 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho trên 6.158 lượt cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS với các chuyên đề:

Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, những chế độ chính sách mới liên quan đến quyền lợi của người lao dộng, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động, nghiệp vụ công tác tài chính, nữ công…

Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã có những bước chuyển biến tích cực, bước đầu đạt kết quả khả quan, từng bước đáp ứng được yêu cầu công việc.

Chú trọng công tác nâng cao nghiệp vụ công đoàn - Ảnh 1

Trình độ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn ngày càng được nâng cao, thích nghi với cơ chế mới, đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, ổn định sản xuất của doanh nghiệp.

Tính đến nay, các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức 339 lớp cho 18.624 lượt cán bộ công đoàn các cấp với những chuyên đề chế độ chính sách mà CĐCS đang quan tâm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn tại các đơn vị.

Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn có những cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, năng lực, kiến thức, trình độ hiểu biết về lý luận và thực tiễn vẫn chưa theo kịp tình hình mới, tư tưởng hành chính hóa hoạt động công đoàn còn có trong tư duy của không ít cán bộ công đoàn…

Trong thời gian tới, CĐCTVN xác định sẽ coi công tác xây dựng và đổi mới đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; triển khai thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”.

Đặc biệt, CĐCTVN sẽ tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách về tác động của hội nhập quốc tế đối với công đoàn Việt Nam, nhằm thúc đẩy đổi mới tư duy của cán bộ công đoàn về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Được biết, tính đến hết năm 2015, số lượng cán bộ công đoàn trong ngành là 24.313 người.

Minh Hạnh

Tin nóng

Tin mới