Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chú trọng công tác thi đua trong công nhân viên chức lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, giúp người lao động hăng say làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đến 100% Công đoàn cơ sở.

Các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn phát động thi đua sâu rộng đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động. Kỷ niệm các ngày lễ lớn, 100% Công đoàn cơ sở đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”.

Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Minh tổ chức hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam

Một số phong trào thi đua quan trọng khác thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia như: Thi đua thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Nếp sống văn hóa công nghiệp; Văn minh công sở; Xây dựng người cán bộ Công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn xây dựng nông thôn mới, phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị quý II và cả năm 2021. Đồng thời duy trì và phát triển rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị biểu dương “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi”; “Điển hình tiên tiến”. Tổ chức hội nghị kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”.

Tổ chức hội thao trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

H.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chu-trong-cong-tac-thi-dua-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-121077.html