Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nữ công

Các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã và đang tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác nữ công, góp phần thiết thực chăm lo quyền và lợi ích của nữ công nhân viên chức lao động; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất giúp nữ công nhân viên chức lao động vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã và đang đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động (Ảnh: Mai Quý)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động đã được các cấp Công đoàn huyện quan tâm, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Từ đó, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn để sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của nữ công nhân viên chức lao động. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện, các tổ nữ công tại các Công đoàn cơ sở đã tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn đề xuất những vấn đề liên quan đến lao động nữ, gia đình, trẻ em, góp ý vào nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp với nhiều điều, khoản có lợi cho lao động nữ.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách như tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nữ công nhân viên chức lao động. Riêng năm 2020, các đoàn kiểm tra, giám sát với sự tham gia của Công đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại 20 Công đoàn cơ sở và 05 doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Qua kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ như thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, các chế độ tiền lương, thưởng, trợ cấp cho lao động nữ khi sinh con và nuôi con dưới 12 tháng tuổi. “Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn một số ít doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn chưa kịp thời đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên đã gây ảnh hưởng đến chế độ được hưởng của lao động nữ” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ nhấn mạnh.

Song song với công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ công nhân viên chức lao động. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành có liên quan đến lao động nữ;

Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động như: Nói chuyện chuyên đề, tổ chức giao lưu, tọa đàm, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng hoạt động công tác nữ công tại Công đoàn cơ sở.

Các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động luôn được chú trọng (Ảnh: Mai Quý)

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai cụ thể phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị.

Qua đó đã thu hút được đông đảo nữ công nhân viên chức lao động tham gia, tạo nên sức mạnh khích lệ lực lượng lao động nữ thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, năm 2021, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động. Liên đoàn Lao động huyện đặt mục tiêu có 95% trở lên nữ công nhân viên chức lao động được nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng và công đoàn;

Chính sách pháp luật của Nhà nước; các kiến thức văn hóa xã hội, về giới và bình đẳng giới. 100% cán bộ nữ công các Công đoàn cơ sở được tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, kiến thức về giới; 100% Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, các cấp Công đoàn huyện tích cực phối hợp với các ban ngành có liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện;

Tích cực tham gia với các cấp ủy Đảng, chính quyền những vấn đề có liên quan đến lao động nữ, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ; đề xuất các biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung đổi mới hoạt động nữ công, thu hút nữ công nhân viên chức lao động tham gia vào các hoạt động chung của tổ chức Công đoàn; chỉ đạo Ban Nữ công, Tổ Nữ công cơ sở làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo chăm lo cải thiện điều kiện vật chất tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động; tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; truyền thông các kiến thức giới, gia đình và phòng chống các tệ nạn xã hội, trong đó, chú trọng khu vực đông lao động nữ, các cụm công nghiệp, doanh nghệp tư nhân mới thành lập Công đoàn.

Đồng thời, kết hợp với các phòng, ban, ngành phổ biến các chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ; các kiến thức phòng chống các tệ nạn xã hội trong gia đình và chăm sóc giáo dục trẻ. Các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tuyên truyền vận động nữ công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chu-trong-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-nu-cong-120813.html