Chú trọng tăng trưởng bền vững

Gốc
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, năm 2008 mặc dù có những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của kinh tế đất nước, nhưng nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng khá...

Tin nóng

Tin mới