Chú trọng thực hành trong bồi dưỡng thường xuyên cho GV

Gốc
(GD&TĐ)- Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) không chỉ là giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mà còn là con đường có hiệu quả để mỗi giáo viên phát triển liên tục nghề nghiệp của bản thân”.

Chú trọng thực hành trong bồi dưỡng thường xuyên cho GV

Tin nóng

Tin mới