Chú trọng tuyên truyền chính sách bảo hiểm

Gốc
BHXH tỉnh Tây Ninh cho biết đến nay, toàn tỉnh có 945.680 người tham gia BHYT, tỉ lệ bao phủ đạt 83,97% dân số.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến UBND các huyện, TP trên địa bàn theo từng năm. Đồng thời, trích ngân sách hỗ trợ thêm cho đối tượng tham gia BHYT tự nguyện là người cận nghèo, dân quân thường trực, bảo vệ dân phố.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hộ cận nghèo tại tỉnh Tây Ninh

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn đẩy mạnh việc triển khai công tác tuyên truyền chính sách BHYT với nhiều hình thức; phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT cho nhóm đối tượng tại cơ sở; chú trọng chính sách BHYT hộ gia đình.

Tin-ảnh: H.Lê

Nguồn Người Lao Động : http://nld.com.vn/cong-doan/chu-trong-tuyen-truyen-chinh-sach-bao-hiem-20191210210930655.htm