Chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư mới Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái

Gốc
Về việc lấy ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư theo hình thức xã hội hóa và giao chủ đầu tư mới Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái, gửi kèm Văn bản số 7020/BCT-TCNL ngày 04/8/2017 của Bộ Công Thương, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1952/BXD-HĐXD phúc đáp Văn phòng Chính phủ.

Chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư mới Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo đó, để đảm bảo hiệu quả dự án, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái theo hình thức xã hội hóa, tuy nhiên dự án cần được triển khai đồng bộ để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Đối với việc giao chủ đầu tư mới thực hiện Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái cần được lưu ý một số nội dung sau: Khi triển khai đầu tư dự án theo hình thức xã hội hóa thì nguồn vốn thực hiện dự án sẽ sử dụng vốn thương mại thông thường nên cần rà soát lại tổng thể dự án, đánh giá toàn bộ kết quả thực hiện dự án đến thời điển hiện nay, chuẩn xác lại tổng mức đầu tư làm cơ sở để đề xuất giá mua bán điện cho phù hợp đồng thời làm căn cứ để triển khai bàn giao dự án cho chủ đầu tư mới thực hiện.

Việc sớm đầu tư xây dựng thủy điện tích năng Bắc Ái là một trong những giải pháp giải quyết tình trạng hạn hán kéo dài địa bàn tỉnh Ninh Thuận, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Do vậy, Bộ Xây dựng ủng hộ kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận tại Văn bản số 2946/UBND-KT ngày 25/7/2017 đề xuất Cty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư thực hiện Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái. Tuy nhiên, năng lực kinh nghiệm về đầu tư xây dựng của Cty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam cần được phân tích, làm rõ hơn ở bước tiếp theo để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đoan Trang

Tin nóng

Tin mới