'Liều mạng' dùng 43 tài khoản thao túng cổ phiếu, nhân viên môi giới nhận 'kết đắng'

'Liều mạng' dùng 43 tài khoản thao túng cổ phiếu, nhân viên môi giới nhận 'kết đắng'

Hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm nghĩa vụ công khai, minh bạch...

9 liên quan

Bị xử phạt nặng do sử dụng 43 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu

Bị xử phạt nặng do sử dụng 43 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu

Ngày 10/5/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

9 liên quan

Thao túng cổ phiếu VAT, một cựu nhân viên môi giới bị phạt 600 triệu đồng

Thao túng cổ phiếu VAT, một cựu nhân viên môi giới bị phạt 600 triệu đồng

Ông Chu Trường Giang, cựu nhân viên môi giới Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á bị phạt vì đã sử...

9 liên quan

Thao túng cổ phiếu VAT, cựu nhân viên môi giới DAS bị phạt tiền

Thao túng cổ phiếu VAT, cựu nhân viên môi giới DAS bị phạt tiền

Ông Chu Trường Giang đã sử dụng 43 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu...

9 liên quan

Thao túng cổ phiếu, cựu môi giới CK Đông Á bị xử phạt 600 triệu đồng, thu hồi chứng chỉ hành nghề

Thao túng cổ phiếu, cựu môi giới CK Đông Á bị xử phạt 600 triệu đồng, thu hồi chứng chỉ hành nghề

UBCKNN vừa ra quyết định xử phạt ông Chu Trường Giang - cựu môi giới của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân...

9 liên quan