Làm chủ xưởng cơm nhưng Chi thường xuyên quỵt tiền của các mối hàng. Bà chủ này còn lừa đảo bằng hình thức vay tiền và hứa hẹn trả lãi suất cao.