Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chú ý tính nhân văn trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Chiều 28/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ...

Năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và chương trình, chỉ tiêu công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sâu sát, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, với nhiều nhiệm vụ quan trọng, đột xuất được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nổi bật, đã tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương theo chương trình công tác (50 nhiệm vụ) và hoàn thành vượt 116% chỉ tiêu 58 nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, phát sinh. Công tác tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới, đạt được kết quả cụ thể, toàn diện.

Đã tham mưu thực hiện một số kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề tiếp tục được nâng cao. Việc tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được tham mưu thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định; việc tham mưu xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao 2 Bằng khen của Bộ Công an tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao 2 Bằng khen của Bộ Công an tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng tặng 1 cá nhân và trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng tặng 1 cá nhân và trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đạt được trong năm vừa qua, đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo và chất lượng các tham luận tại hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt, nghiên cứu chuyên sâu, khai thác thật tốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, qua đó căn cứ tình hình của đơn vị đề ra nhiệm vụ năm mới cho thật sát.

Thiếu tướng Lê Minh Hà trao Cờ thi đua của Bộ Công an và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các tập thể thuộc Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Minh Hà trao Cờ thi đua của Bộ Công an và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các tập thể thuộc Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý việc củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, duy trì tốt việc sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, vấn đề quản lý cán bộ, đảng viên cả nơi làm việc, nơi cư trú và nơi tác nghiệp mang tính đặc thù; lưu ý tính gương mẫu của cấp ủy, nhân sự cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự hội nghị.

Về công tác chuyên môn, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu đơn vị nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy trình, quy định để tránh chồng chéo, trùng lắp trong thực thi nhiệm vụ; quan tâm mối quan hệ phối hợp của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan có liên quan. Nâng cao năng lực đội ngũ CBCS làm công tác kiểm tra, giám sát, chú ý tính nhân văn trong thực thi nhiệm vụ, "kiên quyết, nghiêm minh nhưng có tính chất giáo dục, răn đe, làm sao phát hiện chỗ này nhưng góp phần cảnh tỉnh chỗ khác". Bảo đảm cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ để CBCS an tâm tư tưởng, công tác tốt...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao 2 Bằng khen của Bộ Công an tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng tặng 1 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quỳnh Vinh