Chưa áp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu thưởng

Gốc
Giadinh.net - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 14169 gửi Cục thuế TP Hồ Chí Minh, hướng dẫn về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người lao động khi đáp ứng được một số điều kiện của Công ty sẽ được: Thưởng một số lượng cổ phiếu nhất định của Công ty; Thưởng quyền mua cổ phiếu của Công ty; Thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của Công ty mẹ ở nước ngoài.

Theo đó, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu thưởng. Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu nhận thưởng thì mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng. Ngoài ra, khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Nhật Vũ

Tin nóng

Tin mới