Chưa báo cáo các dự án bauxite trong kỳ họp Quốc hội tới

Gốc
Sáng 16/10/2009, tại Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII và việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và thống nhất chương trình kỳ họp thứ sáu.

Các ý kiến cơ bản nhất trí đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII nội dung xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét, thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp; cho ý kiến Dự án Luật An toàn thực phẩm. Các vấn đề về cách thức tiến hành kỳ họp, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp ... cũng được các đại biểu đồng tình. Việc triển khai thực hiện dự án bauxite ở Tây Nguyên đã được Chính phủ báo cáo tương đối đầy đủ ở kỳ họp thứ năm vừa qua. Vì vậy, Ủy ban “đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho phép sẽ tiếp tục báo cáo vấn đề này tại một kỳ họp sau của Quốc hội”. Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Theo đó thống nhất bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được bổ sung vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2009) thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Chưa trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Cơ yếu, chưa trình Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Biển Việt Nam và Dự án Luật Tiếp cận thông tin thuộc Chương trình xây dựng luât, pháp lệnh năm 2009 tại kỳ họp thứ 6… Q.Hoa

Tin nóng

Tin mới