Hanoinet - V-League 2009 mới qua được 7 vòng, nhưng hầu như vòng đấu nào cũng rộn lên tiếng ì xèo về công tác trọng tài. Người cầm còi mắc lỗi, người cầm cờ cũng mắc lỗi.