QĐND - Năm 2015, Đại đội 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Vậy nhưng, mấy năm trước, Đại đội 2 thường có chiến sĩ vi phạm kỷ luật và đứng ở tốp cuối thi đua của tiểu đoàn. Sự tiến bộ vượt bậc đó khiến nhiều người quan tâm đến công tác quản lý tư tưởng bộ đội của cán bộ Đại đội 2. Những thắc mắc đó đã được Đại úy Lê Đình Chính, Chính trị viên tiểu đoàn giải đáp trong buổi tổng kết thi đua cuối năm của tiểu đoàn.

Chuyện là, khi về nhận công tác tại đơn vị, trên cương vị Chính trị viên tiểu đoàn, Đại úy Lê Đình Chính nhận thấy việc quản lý tư tưởng bộ đội của cán bộ Đại đội 2 chưa phù hợp, thường mắc bệnh “mệnh lệnh hóa”. Mỗi khi chiến sĩ có sai phạm, cán bộ trung đội, đại đội thường "nâng quan điểm", phê bình gay gắt, thậm chí có lời nói nhục mạ, nhưng khi bộ đội có thành tích, làm được việc tốt thì cán bộ không biểu dương, động viên kịp thời. Khi nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ trong ngày, cán bộ thường bỏ qua ưu điểm và chỉ tập trung nói về những điểm còn hạn chế trong huấn luyện, SSCĐ, tăng gia, sản xuất... tiếp đó là triển khai công việc ngày hôm sau. Chính từ lý do đó, một số cán bộ, chiến sĩ bị ức chế tư tưởng, ý thức phấn đấu giảm sút, chểnh mảng với công việc, thiếu tôn trọng chỉ huy. Tình trạng vi phạm kỷ luật của chiến sĩ trong Đại đội 2 cũng vì thế mà tăng lên.

Chính trị viên Lê Đình Chính đã chủ trì buổi sinh hoạt với tập thể chi bộ và Ban chỉ huy Đại đội 2, chỉ đạo đại đội cần có biện pháp biểu dương, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ kịp thời; qua sinh hoạt trung đội, đại đội biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt. Cũng từ khi chỉ huy Đại đội 2 và các trung đội thực hiện “bí quyết” của chính trị viên tiểu đoàn, tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đại đội đã có tiến bộ rõ rệt; các tiểu đội, trung đội thi đua thực hiện nhiệm vụ, kết quả huấn luyện được nâng cao, phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao được đẩy mạnh, bầu không khí trong đơn vị dân chủ, cởi mở, đoàn kết...

Thực tế ở các đơn vị cơ sở, việc biểu dương, khen thưởng bộ đội chủ yếu được tiến hành vào dịp tổng kết cuối năm, tổng kết phong trào thi đua... mà chưa chú trọng việc biểu dương kịp thời thông qua sinh hoạt, công tác hằng ngày. Cán bộ khen, biểu dương cấp dưới đúng lúc, kịp thời sẽ có tác dụng động viên lớn, thúc đẩy tính tích cực của bộ đội trong công tác, thực hiện nhiệm vụ; tạo bầu không khí dân chủ, lạc quan trong tập thể, đồng thời đây cũng là "phương thuốc" hữu hiệu chữa bệnh “mệnh lệnh hóa” của cán bộ, chỉ huy.

MINH ĐĂNG