Chữa chứng mất ngủ

Thuốc cổ truyền và các liệu pháp chữa bệnh mất ngủ thì rất đa dạng. Nhưng cần phải xem lại cho rõ nguyên nhân nào làm cho mất ngủ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090307231928.aspx