Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chưa có cơ sở nào để đánh giá thị trường là “nóng, sốt” hay “ảm đạm”

Hanoinet - Đối với thị trường BĐS, không thể đánh giá chủ yếu dựa vào yếu tố giá vi giá chỉ là một phần cấu thành của thị trường. Nhiều khi chỉ dựa trên giá của một giao dịch thành công thì “một đồn mười, mười đồn trăm” mức giá này trở thành thước đo cho các giao dịch khác trong khu vực.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=65851